سخنان بزرگان و حکیمانه

سخنان یزرگان و حکیمانه

   
 1. فرزندان تا سن 7 سالگی فرمانده و از 7 تا 14 فرمانبردار و از 14 به بعد دوست و مشاور است
 2. قناعت پیشه کردن، از بزرگی دل است.
 3. احمق ترین ادم کسی است که خود را عاقلترین بداند.
 4. آفت وقار و هیبت مرد، شوخی است.
 5. اگر چشم دل بینا نباشد، شنوائی گوش سودی ندهد.
 6. با نیکان بدی مکن، چون آنان را از نیکی باز می داری.
 7. بالاترین بخشش آن است که پیش از خواستن باشد.
 8. با پدران خود نیک رفتار کنید، تا پسرانتان به شما نیکی کنند.
 9. انسان در زیر زبان خویش پنهان است.
 10. انسان را پس از مرگ خانه ای نیست، مگر خانه ای که قبل از مرگ بنا کرده است.
 11. بد ترین رفیق کسی است که تو را به معصیت خدا تشویق کند.
 12. ترسو را توفیق و کامیابی محال است.
 13. پوزش طلبیدن نشان خردمندی است.
 14. به هر چیز در دنیا بیشتر انس داری، زیادتر از آن بترس.
 15. کسی که در کار کوتاهی کند به غم و اندوه دچار می شود.
 16. کسی که خودخواهی و اسراف پیشه کند، از برتری و بزرگواری می افتد.
 17. بزرگوار کسی است که در کیفر بدی نیکی کند.
 18. نادانی دردناک ترین دردهاست.
 19. هنگامی که هوس ها بر عقل چیره شوند، انسان به پرتگاه ها کشیده می شود.
 20. هیچ مالی پر فایده تر از عقل نیست.
 21. دانائی میراثی است شریف و گرامی.
 22. هر که مرا حرفی بیاموزد، مرا بنده خود گردانیده است.
 23. هر کس میدرود آنچه را میکارد و جزا می بیند آنچه را عمل می کند.
 24. خوبی سخن در کم گفتن است.
 25. دانشی که تو را اصلاح نکند، گمراهی است.
 26. هر کس از خدا بترسد، ترسش از مردم کمتر می شود.
 27. سه کار شرم برنمی دارد: خدمت به مهمان، برخاستن از جا در برابر معلم و گرفتن حق خود.
 28. دین مرد خرد اوست، کسی که عقل ندارد، دین ندارد.
 29. حسود همیشه بیمار است.
 30. درباره آنچه از آن شناختی نداری، سخن مگوی.
 31. سینه عاقل، صندوق اسرارش می باشد.
 32. یا دانشمندی زبان دار و گویا باش و یا شنونده ای علم نگهدار، مبادا جز این دو، شخص سومی باشی.
 33. علم با عمل مقرون است پس هر که می داند، باید عمل کند، و علم عمل را صدا زند اگر او پاسخش را نداد از نزد او برود.
 34. بخل، گردآورنده همه عیبهای زشت است و افساری است که بهر کار بدی انسان را می کشد.
 35. از بخل و نفاق اجتناب کنید که از مذمومترین اخلاقهاست.
 36. بخیل پیش عزیزان خود خوار است.
 37. بخل ورزیدن به آنچه در دست داری، بدگمانی به معبود است.
 38. بخشندگی آدمی او را محبوب مخالفانش می کند و بخلش او را نزد فرزندانش هم منفور می سازد.
 39. شکست عدم پیروزی نیست بلکه شکست پیروزی آدم را به تأخیر می اندازد.
 40. هر که همتش کوچک باشد، فضیلتش از بین برود.
 41. هر گاه جنایتها آشکار شود، برکت ها از میان برود.
 42. ثمره حسادت، بدبختی در دنیا و آخرت است.
 43. تو اگر نیکی کنی خود را گرامی داشته ای و به خودت نیکی کرده ای، اگر بدی کنی خودت را خوار کرده ای و به خودت زیان رسانده ای.
 44. گنجایش هر ظرفی با آنچه در آن نهند، تنگ می شود جز ظرف دانش که (هر چه در آن نهند) گسترش می یابد.
 45. بدهکاری زیاد، راستگو را دروغگو می کند و خوش قول را بد قول می کند.
 46. هر که اطمینان داشته باشد که آنچه خدا برایش مقدر کرده است به او می رسد، دلش آرام گیرد.
 47. زهد و بی اعتنایی به دنیا، بزرگترین آسایش است.
 48. چه بسیارند عبرتها و چه اندک اند عبرت گیرها
 49. انصاف، برترین خصلت هاست.
 50. هر که خوراکش کم باشد، اندیشه اش زلال گردد.
 51. شنونده غیبت، مانند غیبت کننده است.
 52. هر کس پاک دامنی و قناعت ارمغان او شد، سرافرازی با او هم پیمان گشت.
 53. برترین بخشندگی بخشش در تنگدستی است.
 54. از گردش روزگار، گوهر مردان آشکار می شود.
 55. از طمع کاری است که مردان گردن به ذلت و خواری نهند.
 56. سخنان شما سنگهای سخت را نرم می کند
 57. در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند .
 58. عوت کننده ای که فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که کمان او زه ندارد
 59. کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزی نهایی دست می یابد
 60. چه زشت است کوچکی به هنگام نیاز و سرکشی به هنگام بی نیازی
 61. حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی دانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد
 62. حق سنگین است اما گوارا ، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا
 63. دوست مومن عقل است ، یاورش، علم ، پدرش مدارا و برادرش ، نرمش
 64. علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید.
 65. حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق را به کار ببندید  تا از اهل حق باشید
 66.  آنچه را نمی دانی مگو ، بلکه هر آنچه را که می دانی نیز اظهار مکن
 67. پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن ، و قبل از این که وارد عمل شوی ، فکر کن
 68. اطمینان را با امیدواری مبادله نکن
 69.  همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است
 70.  عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد
 71.  بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است
 72.  برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند
 73.  گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشی
 74. بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش شود انجام دهنده را خوار و خفیف سازد
 75.  بهترین شیوه صداقت وفای به عهد است
 76.  هیچ ارثی مانند ادب و اخلاق پر ارج و گرانمایه نیست
 77. مربی لایق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده کند
 78. سرلوحه کتاب سعادت بشر ، رفتار پاک و سجایای اخلاقی اوست
 79. بی خردتر از همه کسی است که خود را خردمندتر از همه  پندارد
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم تیر 1390ساعت 0:10  توسط مهدی سعادتی |  یک نظر
 
 1. سیاست داشتن بهتر از رشوه دادن است
 2. هر تصمیمی که می گیرم چه کوچک و چه بزرگ در اینده ما تاثیر گذار است
 3. هیچ سختی و لذتی ماندگار نیست
 4. ما همیشه چوب ندانسته هایمان را می خوریم
 5. دانستن باعث اصلاح خودکار درون می شود
 6. همیشه حرف نزدن بهتر از حرف زدن است
 7. مهمترین پیش نیاز برای پیشرفت خودشناسی است
 8. ما همیشه در حال پس دادن تابان خطاهای نسل گذشته خودیم
 9. هیچ حرفی را زود قبول نکنید حتی اگر از طرف خدا بود بلکه ان را تحلیل کنید و بعد
 10. هیچ کس بی نهایت بد و بی نهایت خوب نیست
 11. عقل به سن نیست
 12. پدر و مادر نباید از فرزندان خود توقع داشته باشند
 13. همیشه جزو تغییراتی باش که دوست داری در دنیا ببینی
 14. اگر خواستی کسی را گمراه کنی از او تعریف کن
 15. مسائل خیلی پیچیده تر از انی هستند که ما فکر می کنیم
 16. شخصیت اصلی انسانها هیچ گاه به طور کامل عوض نمی شود
 17. ما همیشه در حال اشتباه کردن هستیم
 18. این انسان است که زندگی را بر انسان سخت می کند
 19. خدا زور می گوید (چون شخصیت اصلی انسانها قابل تغییر نیست)
 20. گاهی اوقات مسائل پیچیده یک جواب ساده دارند
 21. گاهی دروغ بهتر از حقیقت است
 22. ما نمی توانیم روی یک مساله تعصب داشته باشیم چون همه چیز را در مورد ان نمی دانیم
 23. انسان های برونگرا معمولا چاپلوس ترند
 24. جهان در عین بی نظمی دارای نظمی قوی است
 25. اگر مسائل را دسته بندی و سازماندهی کنیم بهتر تصمیم می گیریم
 26. بزرگترین آزادی رهایی از احساسات است
 27. انسان خردمند در همه امور دخالت نمی کند
 28. ما همیشه باید به واقعیت نگاه کنیم نه ان طور که دوست داریم فکر کنیم
 29. ما هر چه را که می بینیم و می شنویم و ... در شخصیت ما تاثیر گذار است
 30. با خود شناسی پتانسیل های مخفی ما بیدار می شوند
 31. انسان ها یا امیدوارند یا عمل گرا
 32. قدرت واقعی در کمال واقعی است
 33. بی تجربگی باعث فریب خوردن است
 34. مکتب عقل گرایی بهترین مکتب دنیا است
 35. همه موجودات اعم انسان اسیر هستند چون ازادی واقعی وجود ندارد
 36. تا زمانی که عقل هست انسان نباید از زور خود استفاده کند
 37. انسان بهتره ریش خودش را با تیغ بزنه تا با ریشش تیغ بزنه
 38. درک مشکل نیمی از راه حل است
 39. قبل از بدست اوردن چیزی ابتدا ظرفیت ان را در خودت ایجاد کن مثل موبایل و ...
 40. انسان نباید به جای جمع تصمیم بگیرد
 41. هیچ کس در جایگاه قضاوت نیست
 42. زیبایی در سادگی است
 43. ما هیچ گاه نمی توانیم رضایت کامل دیگران را جلب کنیم
 44. انسان عاقل مهربان و خونگرم است
 45. ایرادات دیگران را مستقیم به انها نگو چون خیلی ها بی ظرفیت هستند
 46. تا زمانیکه از حرفی مطمئن نیستی ان را به زبان نیار
 47. کسی که پژو سوار می شه دیگه نمی تونه پیکان سوار شه
 48. در مورد دیگران قضاوت نکن
 49. علت بیشتر گمراهی ما این است که خود را نمی شناسیم
 50. احمق ها مدعی هستند
 51. همه حسودند
 52. مشورت کن ولی تصمیم را خودت بگیر
 53. دیگران را علیه خودت عادت نده تا بعدا از دستشان گله نکنی
 54. هیچ وقت نقاط ضعف خودت رو به خودت تلقین نکن تا اونا رو باور کنی
 55. هر کس حرف بزند متهم می شود
 56. تا وقتی که کاری را انجام ندادی در مورد ان اظهار نظر دقیق نکن
 57. زیر دستانت را در حالت ترس و مرام قرار بده
 58. همیشه برای حل مشکلات راهی هست
 59. عشق معجزه می کند
 60. همیشه توپ رو به زمین حریف بنداز
 61. هر وقت احمقی را پی کاری فرستادی خودت هم دنبالش برو
 62. تو رو با دوستانت می شناسند
 63. از دارایی هات سخن نگو
 64. تا از تو کار اضافه تری نخواستن کاری انجام نده
 65. هر کس از چیزی فراری است
 66. هر انسان مجموعه ای است از نقاط ضعف و قوت
 67. همه چیز به هم ربط دارد
 68. هر چقدر ارتفاع بالاتر باشد زمین خوردن دردناک تر است
 69. همیشه حرفی برای گفتن داشته باش
 70. برای کسی کاری رو زود انجام نده
 71. ارزش انسان به عقل اوست نه به ثروت و سن او
 72. همیشه یادت باشد که از کجا به این جا رسیدی و قدر جایی رو که هستی بدان
 73. انسان های خرمند معمولا ساده پوش ولی اراسته هستند
 74. انسان عاقل فردی قابل اعتماد است
 75. افرادی که عاشق سرعت اند افرادی کمال گرا هستند
 76. انسان دارای 5000 ویژگی شخصیتی است
 77. احمق کسی است که دیگران را احمق فرض کند
 78. باید بسیار مطالعه کرد تا بدانیم که هیچ نمی دانیم
 79. هر کس به خود ارزش قائل نشود دیگران هم به او ارزش قائل نخواهند شد
 80. مکمل های عقل اینها هستند : سیاست و خودشناسی و منطق و مطالعه
 81. بدترین چیز برای یک انسان بی تجربگی است
 82. تربیت فرزندان یک علم است
 83. فرزندان تا سن 7 سالگی فرمانده و از 7 تا 14 فرمانبردار و از 14 به بعد دوست و مشاور اند
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم تیر 1390ساعت 0:10  توسط مهدی سعادتی |  نظر بدهید
   
 1. شکیبایی در مصیبت ، از نشانه های مومن است
 2. شرط خرد حفظ تجربه ها و بکار بستن آنهاست
 3. هر کس در نقطه ضعف های دوست خود دقیق شود ، پیوند دوستی او قطع خواهد شد
 4.  آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود
 5.  هیچ شرافتی مانند فروتنی نیست
 6. برای مشاورت ، خردمندان را برگزین تا از ملامت و ندامت در امان باشی
 7. اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدن او را شکرانة پیروزی قرار ده. 
 8. ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است، و از او ناتوان تر آن که دوستان خود را از دست بدهد. 
 9. بخشنده باش اما زیاده روی نکن، در زندگی حسابگر باش اما سخت گیر مباش. 
 10. همانا ارزشمند ترین بی نیازی عقل است
 11.  بزرگ ترین فقر بی خردی است
 12. ترسناک ترین تنهایی خود پسندی است
 13. گرامی ترین ارزش خانوادگی، اخلاق نیکوست.
 14. از دوستی با احمق بپرهیز، چرا که می خواهد به تو نفعی رساند اما دچار زیانت می کند.
 15. از دوستی با بخیل بپرهیز، زیرا آنچه را که سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد.
 16. از دوستی با بدکار بپرهیز، که با اندک بهایی تو را می فروشد.
 17. از دوستی با دروغگو بپرهیز، که او به سراب ماند، دور را به تو نزدیک، و نزدیک را دور می نمایاند.
 18. گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خود پسندی وا دارد.
 19. هیچ ثروتی چون عقل، و هیچ فقری چون نادانی نیست. هیچ ارثی چون ادب، و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست.
 20. ثروت، ریشة شهوت هاست
 21. عفت ورزیدن زینت فقر و شکر گذاری زینت بی نیازی است. 
 22. اگر به آنچه که می خواستی نرسیدی، از آنچه هستی نگران مباش.
 23. ارزش هر کس به مقدار دانایی و تخصص اوست. 
 24. بی ارزش ترین دانش، دانشی است که بر سر زبان است، و برترین علم، علمی است که در اعضا و جوارح آشکار است. 
 25. خوابیدن همراه با یقین، برتر از نماز گذاردن با شک و تردید است. (
 26. کسی که درخت شخصیت او نرم و بی عیب باشد، شاخ و برگش فراوان است. 
 27. حسادت بر دوست، از آفات دوستی است. 
 28. داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. 
 29. بدترین توشه برای قیامت، ستم بر بندگان است. 
 30. خود را به بی خبری نمایاندن از بهترین کارهای بزرگان است. 
 31. آن کس که لباس حیا بپوشد کسی عیب او را نبیند.
 32. هنگامی که توانایی فزونی یابد، شهوت کاستی گیرد.
 33. تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی است، زیرا که تندخو پشیمان می شود، و اگر پشیمان نشد، پس دیوانگی او پایدار است.
 34. هر گاه تهیدست شدید با صدقه دادن، با خدا تجارت کنید
 35. کار اندکی که ادامه یابد، از کار بسیاری که از آن به ستوه آیی امیدوار کننده تر است.
 36. جاهلان شما پر تلاش، و آگاهان شما تن پرور و کوتاهی ورزند !
 37. مردم فرزندان دنیا هستند و هیچ کس را بر دوستی مادرش نمی توان سرزنش کرد.
 38. بی نیازی از عذرخواهی، گرامی تر از عذر راستین است.
 39. برای هر کسی در مال او دو شریک است: وارث، و حوادث.
 40. برترین بی نیازی و دارایی، ناامیدی است از آنچه در دست مردم است.
 41. بزرگ ترین عیب آنکه چیزی را در خود داری، بر دیگران عیب بشماری
 42. هر کس از آبروی خود بیمناک است، از جدال بپرهیزد.
 43. شتاب بیش از توانایی بر کار، و سستی پس از به دست آوردن فرصت، از بی خردی است.
 44. بخل ورزیدن کانون تمام عیب ها، و مهاری است که انسان را به سوی هر بدی می کشاند.
 45. خدا عقل را به انسانی نداد جز آن که روزی او را با کمک عقل نجات بخشید.
 46. هر کس با حق در افتاد نابود شد.
 47. دو گرسنه هرگز سیر نشوند: جویندة علم و جویندة مال.
 48. غیبت کردن،‌ تلاش ناتوان است
 49. سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد.
 50. بدترین دوست،‌ آنکه برای او به رنج و زحمت افتی.
 51. بـا دشمـن دوستت دوست مشـو کـه ( بـاایـن کـار) بـا دوستت دشمنـی مـی کنی .
 52.  صبر بر سه گونه است:صبر بر مصیبت, و صبر بر اطاعت, و صبر بر(ترک ) معصیت.
 53. هـر که خیـر جـویـد سـرگـردان نشـود, وکسـی که مشـورت نماید پشیمان نگردد.
 54. دانـش سه قسـم است: فقه برای دیـن, و پزشکـی برای تن , و نحـو برای زبان .
 55. دو چیز مـردم را هلاک کـرده: تـرس از نـداری و فخـر طلبی.
 56. به یاد آریـد که لذتها تمام شـدنـی است و پـایان ناگـوار آن برجای ماندنی.
 57. در صفت دنیـا فـرمـوده است: مـی فـریبـد و زیـان مـی رسـانـد , مـی گذرد.
 58. گاهی با سکوت نیروی خویش را ، بهتر نشان می دهی .
 59. تندرستی پیش نیاز هر آرمان باشکوهی ست .
 60. کارهای تکراری ما نشانه شخصیت ماست .
 61. پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند
 62. صفات هر کس مربوط به محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست.
 63. من در جهان یک دوست داشته ام و آن خودم بوده ام ! .
 64. روشندل  و نکته دان کسی است که سخنان کوتاه و پر معنی بگوید .
 65. در خوردن اندازه نگهدار که پر خوردن مایه زورمندی نیست .
 66. هرگز سخنی که خرد نپسندد بر زبان میاور .
 67. سنگین ترین چیزها برای آدم بار گناه است .
 68. عفو هر کس به اندازه عشق اوست؛ بخشنده‌ها عاشقند.
 69. ساده انگاریست اینترنت را با همه داده هایش یکجا رد کنیم و یا یکجا بپذیریم .
 70. مردم غالباً اشتباهات ما را بسیار آسانتر از خود ما می بینند
 71. خطاهای کودکان به گردن والدین است.
 72. بهتر است دوباره سوال کنی، تا اینکه یک راه اشتباه بروی
 73. وقتی از اخلاق یک فرد سر در نمی آوری به دوستانش نگاه کن.
 74. آموزش احمقها به همان اندازه بی نتیجه است که بخواهیم با صابون، ذغال را سفید کنیم.
 75. فرزندان ما همان گونه می شوند که تربیت شده اند.
 76. آرزوهای هر کس نتیجه ی تجربه های زندگی او است.
 77. سالار دل ها بودن ، با ارزش تر از هر آرزویی است .
 78. بزرگترین ابزار دفاع در برابر دشمنان ، خرد و اندیشه است .
 79. شمشیر نادان هایی که در برابر خردمندان می ایستند خودستایی و خودسری است .
 80. سیاست بازان بدانند که فرمانروا همیشه به مردم بدهکار است .
 81. ریش سفید داراترین به اندیشه است نه به دارایی و اندوخته .
 82. بزرگترین اشتباه و چاله زندگی یک زیاده خواه  ، در  آنست که پیش از کسب آمادگی لازم  پشت میز مدیریت بنشیند .
 83. از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس .
 84. اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن .
 85. تندرستی پاداش نیک زیستی ست .
 86. آدم با ادب دروازه دلها را همیشه گشوده می بیند .
 87. بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است .
 88. برای آنکه کسی را با ادب بنامیم و یا وارون براین ، باید کمی درنگ کرد و زمان را به کمک گرفت .
 89. آدمهای کوچک ، رازهایشان هم کوچک است .
 90. پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.
 91. آنکه پوزش نمی داند چیست! مناسب دوستی نیست .
 92. خودت را بشناس اما به آن مبال  .
 93. بی باکی گله ، ناشی از چوپان بیدار است .
 94.  تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی ست .
 95. بدگویی ، رسوایی در پی دارد .
 96. تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است .
 97. برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم .
 98. خنده طبیعی زیباست و نوای زندگیست .
 99. هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیست .
 100. خموشی ریش سفیدان هم پندآموز است .
 101. رسواترین آدمها ، فریبکارانند .
 102. آزادگان تهی دستی را ننگ می دانند و نه تهی دستان را .
 103. پند و اندرز بسیار ، همچون دشنام آزار دهنده است .
 104. خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد .
 105. توان آدمیان را، با آرزوهایشان می شود سنجید.
 106. تواناترین آدمها ، بیشتر زمانها خود را ناتوان می یابند .
 107. اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد .
 108. بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند ! .
 109. پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند .
 110. نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است .
 111. اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن .
 112. آزمودگی آدمها ، از زر هم با ارزشتر است .
 113. آنکه هدفش را ساده و باز نموده کمتر دچار سر در گمی می گردد .
 114. آنکه هدفش را ساده و باز نموده کمتر دچار سر در گمی می گردد .
 115. با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .
 116. نقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست .
 117. بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند .
 118. نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران .
 119. خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .
 120. پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد.
 121. ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است .
 122. آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند .
 123. میان اشک مرد و زن فاصله و بازه ای از آسمان تا زمین است .
 124. آنکه برای وجود خویش ارزشی نمی پندارد ، شان و فر کسی را نگه نمی دارد .
 125. ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است .
 126. اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آینده اند .
 127. جز نا امیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست .
 128. سالار دل ها بودن ، با ارزش تر از هر آرزویی است .
 129. کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است.
 130. مرد خواهان حقیقت است اما زن موجودی سحطی نگر می باشد.
 131. آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط برقرارمی کند.
 132. خرد برترین هدیه الهی است .
 133. گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است .
 134. دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد .
 135. خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست .
 136. رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست . فردوسی خردمند
 137. سکوت شمشیری بوده است که من همیشه از آن بهره جسته ام .
 138. کوشش اولین وظیفه انسان است.
 139. کار ما نماینگر قابلیت های ماست .
 140. مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند .
 141. کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند.
 142. کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.
 143. مرد بزرگ دیر وعده می دهدو زود انجام می دهد.
 144. بهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند .
 145. اگر به راه خطا رفتی از بازگشتنش مترس .
 146. مرد بزرگ برخود سخت می گیرد و مردکوچک به دیگران.
 147. راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم .
 148. آز مایه نگرانی و تشویش خاطر است .
 149. انسان عاقل همیشه از بدگوییهایی که از او می‌شود استفاده می‌کند
 150. بیچاره توده ای که ، فرمانروایانش ، رایزن ( مشاور)! ، و رایزنشان ، فرمانروا هستند .
 151. بی خردی است، که بگویم کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد .
 152. اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی .
 153. بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .
 154. یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن .
 155. آنکه تخم بدی را می فشاند ، بدون شک همه محصول آن را درو می کند .
 156. طول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود : نادانی پزشک ، یا نافرمانی بیمار .
 157. دو گوش داریم و فقط یک زبان، برای اینکه بیشتر بشنویم و کمتر بگوییم .
 158. گذشت زمان آدمی را پیر نمی سازد، بلکه ترک آرمانها و کمال مطلوبهاست که ما را فرتوت و افتاده می کند
 159. بدترین گونه اندرز ، همان رو راست پند دادن است .
 160. یک مادر خوب به صد استاد و آموزگار می ارزد.
 161. حرکت جانوران ریز هم بی چهار چوب نیست .
 162. آن اندیشه هایی را دوست دارم که با خون نوشته شده باشند
 163. هر اندازه به دیگران ارج بگزاریم ، گرامی و بزرگ خواهیم شد .
 164. تمام شان و عظمت انسان در فکر است.
 165. تولد چیزی غیر از آغاز مرگ نیست
 166. دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود .
 167. مشکلی که خوب تشریح و حلاجی شده باشد نصفش حل شده است.
 168. مطیع مرد خود باشید; تا شما را بپرستد.
 169. پیامد دانایی ، پذیرفتن بایسته هاست .
 170. شانس هرگز کافی نیست
 171. شیرین ترین سخنان در زندگی ، خوش آمد گویی بی غل و غش زن به شوهر خویش است .
 172. بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند .
 173. افرادی که کمتر دیده اند بیشتر حرف می زنند و آنهاییکه هیچ ندیده اند ، درباره همه چیز اظهار نظر می کنند
 174. چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی "مثل من رفتار کن".
 175. هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید .
 176. موشکافی در شکست ، پیشرفت در پی خواهد داشت .
 177. اگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلماً شخص دیگری هستید .
 178. هرگز نمی توانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیم مگر اینکه از آن بویی برده باشیم .
 179. آنکه از دشمن داشتن می ترسد ، هرگز دوست واقعی نخواهد داشت .
 180. زن کودکی است که با اندک تبسم خندان و با کمترین بی مهری گریان می شود .
 181. کسیکه پشت الاغ باد به غبغب بیندازد ، چون اسب سوار شود پاک دیوانه خواهد شد .
 182. برای بدست آوردن گنج خموشی ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز .
 183. کسی به حساب می آید که دیگران را به حساب بیاورد.
 184. اگر دربند اکنونتان باشید نمی توانید گامی بسوی پیروزی بردارد .
 185. به بسیار گفتن آبروی خود مبر .
 186. اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی .
 187. اگر می خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو .
 188. هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری، آرزوی دیگران است؟!
 189. هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
 190. اگر به سخنتان پایبندید، نیازی نیست برای آن پوزش بخواهید .
 191. شما تبدیل به همانی می شوید که تجسم می کنید
 192. اگر به یک خردسال ناروایی شدیتان ، بی پروا از او پوزش خواه.
 193. زبان یگانه آلت تیزی است که با استعمال زیاد تیزتر می گردد .
 194. آنکه پرنده نیست نباید بر پرتگاهها آشیان سازد
 195. کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند.
 196. تنها زندگی کردن ،بهتر از رفاقت با نارفیقان است.
 197. لذت نگرستن و درک طبیعت والاترین نعمت است
 198. هیچ کاری برای انسان سخت تر از فکر کردن نیست.
 199. یا به من آزادی بدهید یا مرگ.
 200. هر قدر کسی را بیشتر دوست داشته باشید کمتر مغرورش کنید.
 201. با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است .
 202. انسان همان چیزی است که باور دارد .
 203. کار تجسم عشق است.
 204. اگر می خواهی خوب باشی باید اول معتقد باشی که بد هستی .
 205. از خصوصیات زمان ما این است که متأسفانه فقط افراد پست و پلید ، صاحب اراده و پشتکار می باشند .
 206. اگر نمی خواهی
/ 0 نظر / 270 بازدید