چند جمله کوتاه آموختنی

 

دارندگان قلبهای پاک هیچ گاه راحتی و خوشی را به خود نخواهند دید. زیرا خوشی و راحتی خود را فدای پیشرفت و ترقی دیگران کرده اند.((لابرویر)) خطای این گفته را گزارش دهید


صاحبان اخلاق، روح جامعه ی خویش اند.((رالف والدو امرسون)) خطای این گفته را گزارش دهید


مردی که دارای عزمی نیرومند و اخلاقی متین است، هرگز فضیلت اخلاقی خود را فدای هوس های زندگی نمی کند. آری مردانی در این جهان زندگی کرده اند که برای تکمیل و حفظ فضایل اخلاقی، جسم و جان خود را فدا ساخته اند.((کنفسیوس)) خطای این گفته را گزارش دهید


من همیشه تمایل دارم که از اشخاص نجیب پیروی کرده و از آنان چیز بیاموزم.((ویلیام شکسپیر)) خطای این گفته را گزارش دهید


وقتی که پر کاهی به چشمتان می رود، آن را بیرون می آورید، وقتی عادتی بد وارد روح شما می شود، می گویید : سال دیگر معالجه اش می کنم.((هوراس)) خطای این گفته را گزارش دهید


وقتی از اخلاق یک فرد سر در نمی آوری به دوستانش نگاه کن.((مثل ژاپنی)) خطای این گفته را گزارش دهید


چو نیکو منش باشی و برد بار / نگردی به چشم خردمند خوار. از آن پاک دین تر کس را مجوی / که خوانند خلقش پسندیده خوی.((فردوسی)) خطای این گفته را گزارش دهید


تنها کسی که می تواند شما را در رسیدن به رویاها و آرزوهایتان‏ کمک کند، خودتان هستید. وقتی این نکته را خوب بفهمید و آنرا بپذیرید، دیگر هیچ چیز و هیچ کس نمی‏تواند سد راه موفقیت شما بشود. ((ویلزر ویتنى)) خطای این گفته را گزارش دهید


از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.((ویلیام شکسپیر)) خطای این گفته را گزارش دهید


اگر روزی شأن و مقامت پایین آمد ناامید مشو، زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید.((افلاطون)) خطای این گفته را گزارش دهید

/ 0 نظر / 14 بازدید